JM Autoškola

provozovna Mutěnice

 Výuka a výcvik (pro zájemce o řidičák)

 

JM Autoškola Mutěnice - provádí výuku a výcvik v řízení motorových vozidel skupin:

„AM“ - motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h,

  • dvokolová se spalovacím motorem do 50 ccm, nebo s elektrickým motorem do 4kW,

  • tříkolová se zážehovým motorem do 50 ccm, nebo s jiným motorem do 4kW

  • čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zážehovým motorem do 50 ccm, nebo s jiným motorem do 4 kW

  • věk žadatele 15 let při ukončení výcviku,

„A1“ - (lehký motocykl)

  • lehké motocykly (možno i s postraním vozíkem) o výkonu nejvýše 11 kW, se spalovacím motorem nepřevyšujícím 125 ccm a s poměrem výkon/hmotnost nejvýše 0,1 kW/kg,

  • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,

  • věk žadatele 16 let při ukončení výcviku,

 „A2“ - (motocykl)

  • motocykly (možno i s postraním vozíkem) o výkonu nejvýše 35 kW, s poměrem výkon/hmotnost nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným  výkonem

  • věk žadatele 18 let při ukončení výcviku,

  • po dvou letech praxe na A1 se rozšiřuje pouze doplňovací zkouškou (zkouška z jízdy). Do dvou let praxe se počítá faktické držení řidičáku (tedy od převzetí, nikoliv od vydání) a nepočítá se např. doba po kterou byl vysloven zákaz řízení),

 „A“ - (motocykl)

  • motocykly (možno i s postraním vozíkem) bez omezení výkonu, váhy...,

  • tříkolky s výkonem nad 15 kW,

  • věk žadatele 24 let při ukončení výcviku, nebo

  • dva roky praxe na A2. Rozšiřuje se pouze doplňovací zkouškou (zkouška z jízdy). Do dvou let praxe se počítá faktické držení řidičáku (tedy od převzetí, nikoliv od vydání) a nepočítá se např. doba po kterou byl vysloven zákaz řízení),

 „B“- (osobní automobil)

  • motorová vozidla s výjimkou AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3.500 kg, s nevýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3.500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4.250 kg,

  • motorová vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou,

  • držitel, který dosáhl věku 21 let, je oprávněn k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A,

  • (věk žadatele 18 let při ukončení výcviku).

 

Druhy kurzů + počty povinných hodin

Autoškolu můžete absolvovat prostřednictvím základního kurzu nebo dle individuálního studijního plánu. Rozdíl je v počtu hodin ve výuce teorie, počet hodin praktického výcviku je stejný. Uvedené počty vyučovacích hodin výuky a výcviku jsou minimální. Maximální počet hodin není stanoven.

ZÁKLADNÍ KURZ

Počet vyučovacích hodin (á 45 minut) 

Skupina

Teorie

Jízdy

Praktická údržba vozidla

Zdravotní příprava

AM, A1 

A2 A2, A An

26

13

1

4

  B

36

28

2

4

ROZŠIŘUJÍCÍ KURZ

A1 A1 / A A2

16

7 1

2

a2 A2 / A a

bez 2 let praxe

16 7 1 2

a2 A2 / A a

2 roky praxe na A2

Provádí se pouze doplňková zkouška, výuka není povinná.

A1 A1 / B auto

22 28 2 2

SDRUŽENÝ KURZ

B B + A2 A2

36

28 + 13 

3 4

 

INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN

Počet vyučovacích hodin (á 45 minut)

Skupina

Teorie

Jízdy

Praktická údržba vozidla

Zdravotní příprava

AM, A1 

A2 A2, A An

9

13

1

4

  B

11

28

2

4

ROZŠIŘUJÍCÍ KURZ

A1 A1 / A A2

6 7 1 2

a2 A2 / A a

bez 2 let praxe

6 7 1 2

 A2 / A a

2 roky praxe na A2


Provádí se pouze doplňková zkouška, výuka není povinná.

A1 A1 / B auto

8 28 2 2

SDRUŽENÝ KURZ

B B + A2 A2 11 28 + 13 3 4

 

 Výuka a výcvik:

 • Výuka teorie probíhá každý čtvrtek (mimo státní svátky) vždy od 15:00 hodin, na učebně v budově Základní školy na ulici Brněnská 777 v Mutěnicích,

 • Jízdy si plánujete v dopoledních i odpoledních hodinách, dle Vašich časových možností,

 • Začátek a konec jízdy je standardně plánován v obcích: Mutěnice, Čejkovice, Čejč a Hovorany. Po předchozí dohodě je možné začátek a konec jízd plánovat i na jiných místech v rámci nadstandardních (příplatkových) služeb.

 • Kurz trvá cca 8 týdnů od zahájení kurzu, za příplatek je možné absolvovat rychlokurz, který trvá 4 týdny.

Slevy z kurzovného:

 • Pro skupiny nad 5 osob poskytujeme slevu nebo jinou formu 'odměny'. Pokud se např. ve třídě dohodnete, utvoříte skupinu, tak zcela individuálně dohodneme výši ale i formu slevy.

 • Navíc jízdy budou probíhat přímo od Vaší školy a to bez příplatku. 

 • Kurzovné je možné zaplatit najednou, nebo v až třech splátkách a to zcela bez navýšení.

 

Příplatkové služby:

 • Jízdy komfort
  • pokud Vám nevyhovují naše nástupní místa, tak je tato služba zajímavá právě pro Vás. Při Jízdách komfort si můžete naplánovat místo začátku i konce jízdy dle Vašeho uvážení.

 • Rychlokurz:
  • Jízdy i výuku si naplánujete tak, aby kurz netrval déle, než 4 týdny od zahájení kurzu,

 • VIP kurz:
  • tento kurz je určen pro náročnější klientelu.

  • Jízdy i výuku si naplánujete tak, aby kurz netrval déle než 4 týdny od zahájení kurzu,

  • nástupní místa si určujete sami dle vlastního uvážení.

Nástupní místa bez příplatku:

Budete-li jízdy zahajovat a ukončovat v následujících obcích, pak pro Vás platí základní cena: 

 • Mutěnice

 • Čejkovice

 • Čejč

 • Hovorany

 Zahajovat a ukončovat jízdy můžete i v jiných obcích, ale za příplatek (viz. 'Příplatkový ceník', služba 'Jízdy komfort').

Odkazy pro studium doma:

V rámci závěrečné zkoušky budete skládat test z pravidel provozu. Test si můžete vyzkoušet i z domova. Doporučujeme Vám test trénovat pouze na stránkách Ministerstva dopravy >>>, jelikož u tohoto Vám můžeme zaručit shodnost s testovými otázkami, které budete mít u závěrečné zkoušky a navíc, nemusíte zde za vyhodnocení platit např. SMSkami, tak jako na mnohých jiných stránkách.

Ještě předtím, než začnete zkoušet své znalosti v testu, je vhodné přečíst si PRAVIDLA. Nejdůležitější pro Vás je Zákon o provozu na pozemních komunikacích >>>. Nicméně je tu i spousta jiných, ve kterých se píše také mnoho zajímavých informací.

 

Důležité odkazy

 Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

 Dopravní značky  (vyhláška č. 294/2015 Sb.)

 Elektronické tesy (e-testy)

  

Literatura pro dlouhé večery

 Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

 Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.

 Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů

 Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

 Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

 Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

 Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 Zákon č. 56/2001 Sb - přestupky

 Vyhláška 243/2001 Sb. o registraci vozidel

 Vyhláška č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

 Vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

 Vyhláška č. 277/2004 Sb. o zdravorní způsobilosti 


Opel Corsa Škoda Fabia Honda CBF150